Oppland Energi AS
Besøksadresse:
Industrigt. 45, Lillehammer
E-post: 
post@opplandenergi.no   

Postadresse:
Oppland Energi AS
Postboks 4100
2307 HAMAR

Tlf: 62 12 32 62 (Kundesenter Eidsiva)

OPPLAND ENERGI


Oppland Energi er et energiselskap med en årlig middelproduksjon på 1880 GWh. Det tilsvarer forbruket til ca. 100 000 husstander og gjør selskapet til en av Norges største kraftprodusenter. Selskapet har hovedkontor på Lillehammer. 

 

KART OVER KRAFTVERKENE


Oppland Energi har 18 hel- og deleide
kraftverk i Oppland og Hedmark.
I dette kartet kan du lese mer om
kraftverkene og se hvor de ligger.

 

 

ÅRSRAPPORT 2015


Oppland Energi AS oppnådde i 2016 et driftsresultat på 302 millioner kroner.
Årsproduksjonen ble 2 015 GWh. Les mer i Oppland Energis årsrapport for 2016.

ROSTEN KRAFTVERK

Oppland Energi har nylig ferdigstilt Rosten kraftverk i Sel kommune. Kraftverket sto ferdig i 2018 og vil ha en årlig kraftproduksjon på ca. 192 GWh, som tilsvarer energiforbruket til ca. 9 600 husstander.

KONTAKT

Vårt telefonnummer er 62 12 32 62 (Kundesenter Eidsiva).
Du kan også ta kontakt med oss via
e-post eller kontaktskjema.

 

 

 

Rosten kraftverk er offisielt åpnet

- Rosten er et moderne anlegg i fjell, som er bygget på tid og kost. Det er jo bare vakkert, sa olje- og energiminister Terje Søviknes da han foretok den offisielle åpningen av Rosten kraftverk i Sel kommune i Oppland i dag.


Endringssøknad for Rosten kraftverk

Oppland Energi ønsker å endre på enkelte elementer i ledningstraseen fra Rosten til Vågåmo som skal bygges i forbindelse med utbyggingen av Rosten kraftverk.


Årsresultat for 2014 i Oppland Energi

Oppland Energi AS oppnådde et driftsresultat i 2014 på 288,6 millioner kroner mot 417,1 millioner kroner i 2013. I 2014 ble det produsert 2.192 GWh mot 2.163 GWh i 2013. Les daglig leders kommentarer og last ned hele årsrapporten for 2014


Tillatelse til bygging av kraftledning Rosten - Vågåmo

Oppland Energi AS har fått tillatelse til bygging av 132 kV kraftledning mellom Rosten og Vågåmo. Rosten kraftverk bidrar til å realisere ny fornybar kraftproduksjon og styrke kraftforsyningssikkerheten.