Oppland Energi AS
Besøksadresse:
Industrigt. 45, Lillehammer
E-post: 
post@opplandenergi.no   

Postadresse:
Oppland Energi AS
Postboks 4100
2307 HAMAR

Tlf: 62 12 32 62 (Kundesenter Eidsiva)

Operativ virksomhet i Oppland Energi integreres i Eidsiva Vannkraft

21.06.06

Fra 1. september overføres ansatte og operativ virksomhet i Oppland Energi til Eidsiva Vannkraft AS. E-COs eierskap i kraftproduksjonen i Oppland Energi berøres ikke av endringene.

 

Eidsiva Vannkraft overtar den operative virksomheten og samtlige ansatte i Oppland Energi. Eidsiva Vannkraft skal inngå avtaler om tjenesteleveranser med Opplandskraft, Vinstra Kraftselskap og Oppland Energi i henhold til aksjekjøpsavtale for Vannkraft Øst mellom selgerne Opplandskraft DA, Oppland Energi AS, Vinstra Kraftselskap DA, Østerdalen Kraftproduksjon AS og kjøper Eidsiva Vannkraft AS. Egil Skøien og Knut Erik Madsen fra E-CO blir daglige ledere på deltid i henholdsvis Oppland Energi og Vinstra Kraftselskap.

 

Omorganiseringen innebærer også at Eidsiva Nett AS erverver alle aksjene i Oppland Energi Nett AS. E-CO Vannkrafts eierskap i Oppland Energi (61.4 prosent) forblir uforandret.

 

Gjennomføringen er avhengig av at konsesjonsmyndighetene (NVE/OED) innvilger søknad om at Eidsiva Vannkraft AS får tildelt anleggskonsesjoner etter Energilovens § 3-1 for å drive kraftverkene som i dag driftes av Vannkraft Øst, og at konkurransemyndighetene ikke gjør inngrep mot aksjeervervet jfr. Konkurranselovens § 16 eller § 21.

 

E-COs eierskap i selskapene:

            Selskap

Eierandel %

     Total årsproduksjon
[GWh]

Oppland Energi 

61.4

1 156

Opplandskraft[1]

40.4

2 578

Vinstra kraftselskap  

66.7

1 189


[1] Inkl. Oppland Energis andel

 


Les børsmeldingen her.

Kontakt:

Lillehammer, 21. juni 2006
Oddleiv Sæle, 90189388