Oppland Energi AS
Besøksadresse:
Industrigt. 45, Lillehammer
E-post: 
post@opplandenergi.no   

Postadresse:
Oppland Energi AS
Postboks 4100
2307 HAMAR

Tlf: 62 12 32 62 (Kundesenter Eidsiva)

Bra resultat for Oppland Energi i 2007

10.03.09

Oppland Energi oppnådde i 2007 et driftsresultat på 316 Mkr som er 70 Mkr lavere enn i 2006. Sammenlignet med 2006 ble produksjonen høyere, men gjennomsnittlig oppnådd salgspris ble vesentlig lavere.

Produksjonsvolumet på 2.153 GWh er 400 GWh høyere enn forrige år, mens magasinbeholdningen ved utgangen av året er på samme nivå som ved inngangen til året.

Oppnådd gjennomsnittlig salgspris pr. produsert kWh ble 23,2 øre/kWh sammenlignet med 31,1 øre/kWh i 2006. Gjennomsnittlig spotpris referert Oslo var i 2007 på 20,6 øre/kWh mot 39,7 øre/kWh i 2006.

Betalbare skatter ble 109 Mkr mot 132 Mkr i 2006.

Oppland Energi oppnådde et årsresultat etter skatter på 333 Mkr mot 302 Mkr i 2006.

Det er besluttet å utdele et utbytte til selskapets aksjonærer E-CO Vannkraft as og Eidsiva Vannkraft AS på til sammen 205 Mkr.

Kontaktperson:
Egil Skøien Daglig leder Oppland Energi 24 11 65 80 / 901 24 620