Oppland Energi AS
Besøksadresse:
Industrigt. 45, Lillehammer
E-post: 
post@opplandenergi.no   

Postadresse:
Oppland Energi AS
Postboks 4100
2307 HAMAR

Tlf: 62 12 32 62 (Kundesenter Eidsiva)

Godt resultat for Oppland Energi i 2008

16.03.09

E-COs datterselskap Oppland Energi oppnådde i 2008 et driftsresultat på 604 millioner kroner, som er hele 288 millioner kroner høyere enn i 2007. Årsaken til den sterke økningen er betydelig høyere kraftpriser i 2008 sammenlignet med 2007 og noe høyere kraftproduksjon.

Produksjonsvolumet på 2.375 GWh er 222 GWh høyere enn forrige år, samtidig som magasinbeholdningen gjennom 2008 ble redusert med 157 GWh. Oppnådd gjennomsnittlig salgspris pr. produsert kWh ble 33,7 øre/kWh sammenlignet med 23,2 øre/kWh i 2007. Gjennomsnittlig spotpris referert Oslo (NO1) ble 32,4 øre/kWh i 2008, mens tilsvarende pris i 2007 var 20,7 øre/kWh.

God drift har bidratt til en svært høy tilgjengelighet til kraftverkene i 2008.

Selskapets skatter ble 189 Mkr i 2008.

Selskapet oppnådde et årsresultat etter skatter på 370 Mkr sammenlignet med 333 Mkr i 2007.

Eventuelle spørsmål kan rettes til daglig leder Egil Skøien 90 12 46 20

 

Lillehammer, 16. mars 2009

Egil Skøien
Daglig leder