Oppland Energi AS
Besøksadresse:
Industrigt. 45, Lillehammer
E-post: 
post@opplandenergi.no   

Postadresse:
Oppland Energi AS
Postboks 4100
2307 HAMAR

Tlf: 62 12 32 62 (Kundesenter Eidsiva)

Ja til Rosten

27.06.07

Mandag sa kommunestyret i Sel enstemmig ja til å utrede videre planene om utbygging av Rosten kraftverk ved kommunegrensa mellom Dovre og Sel. Utbyggingen kan gi strøm til 100 000 husstander.

Akseptabel vannføring
- Dette er en del av elva som er lite tilgjengelig og synlig for folk flest. Det vil bli mindre vannføring i perioder, men likevel vil endringen bli så liten at det er akseptabelt, sier ordfører i Sel, Dag Erik Pryhn.

- Det vil også bli massedeponier, men også på dette punktet mener vi at vi har fått gode svar på utfordringene.

Utbygging til 600 millioner kroner
Det er Oppland Energi som søker om utbyggingen. Den vil koste ca. 600 millioner kroner, og gi betydelige lokale ringvirkninger.

- Hvis 15 prosent av virksomheten under anleggsperioden tilfaller det lokale næringsliv, er jo dette svært bra for oss, sier Pryhn. - Etterpå vil det bli 3-5 millioner kroner i årlige inntekter for kommunen.

Kilde: NRK Hedmark & Oppland

 


Rosten kraftverk

På vegne av Oppland Energi AS og AS Eidefoss bygger Eidsiva Vannkraft AS Rosten kraftverk i Sel kommune i Oppland. Arbeidet startet i oktober 2014 og anlegget sto ferdig våren 2018. Den offisielle åpningen fant sted i august 2018. Prosjektet hadde en total kostnadsramme på 873 millioner kroner.

 

Kraftverket vil få en årlig kraftproduksjon på ca 192 GWh, som tilsvarer energiforbruket til ca. 9 600 husstander.

 

Last ned: