Oppland Energi AS
Besøksadresse:
Industrigt. 45, Lillehammer
E-post: 
post@opplandenergi.no   

Postadresse:
Oppland Energi AS
Postboks 4100
2307 HAMAR

Tlf: 62 12 32 62 (Kundesenter Eidsiva)

Tilfredsstillende resultat for Oppland Energi i 2009

16.03.10

Oppland Energi AS oppnådde i 2009 et driftsresultat på 412 Mkr. Sammenlignet med 2008 er dette en nedgang på ca. 190 Mkr. Årsaken til resultatnedgangen er lavere produksjonsvolum og betydelig fall i kraftprisene sammenlignet med 2008.

Produksjonsvolumet i 2009 på 1.981 GWh er ca. 100 GWh høyere enn normalt, men nærmere 400 GWh lavere enn rekordåret 2008 på 2.375 GWh. Oppnådd gjennomsnittlig salgspris pr. produsert kWh ble 31,0 øre/kWh eller 105 % av områdepris sammenlignet med 33,7 øre/kWh og 104 % i 2008. Gjennomsnittlig spotpris (områdepris) ble 30,6 øre/kWh i 2009, mens tilsvarende pris i 2008 var 36,9 øre/kWh.

God drift har bidratt til en svært høy tilgjengelighet til kraftverkene i 2009.

Selskapets skatter ble 227 Mkr i 2009 sammenlignet med 189 Mkr i 2008.

Selskapet oppnådde et årsresultat etter skatter på 171 Mkr sammenlignet med 370 Mkr i 2008.

 

Eventuelle spørsmål kan rettes til daglig leder Egil Skøien på mobil 90 12 46 20.

 

Lillehammer, 12. mars 2010

Egil Skøien

Daglig leder