Oppland Energi AS
Besøksadresse:
Industrigt. 45, Lillehammer
E-post: 
post@opplandenergi.no   

Postadresse:
Oppland Energi AS
Postboks 4100
2307 HAMAR

Tlf: 62 12 32 62 (Kundesenter Eidsiva)

Årsresultat 2010 i Oppland Energi

20.09.10

Oppland Energi AS oppnådde et driftsresultat på 924 millioner kroner i 2010 som er 196 millioner kroner høyere enn i 2009. Selskapet produserte 1992 GWh til en gjennomsnittlig oppnådd pris på 456 kr/MWh, sammenlignet med en produksjon i 2009 på 1981 GWh til en gjennomsnittlig pris på 300 kr/MWh.

Les hele Oppland Energis årsberetning for 2010.