Oppland Energi AS
Besøksadresse:
Industrigt. 45, Lillehammer
E-post: 
post@opplandenergi.no   

Postadresse:
Oppland Energi AS
Postboks 4100
2307 HAMAR

Tlf: 62 12 32 62 (Kundesenter Eidsiva)

Godt resultat for Oppland Energi i 2011

31.05.12

Oppland Energi AS oppnådde et driftsresultat på 491,2 millioner kroner. Kombinasjonen av stabil produksjon, gode priser, høy tilgjengelighet og en god teknisk tilstand på selskapets kraftverk er viktige parametre for det gode resultatet.

Det er et godt resultat selv om det er en reduksjon i forhold til 2010 da driftsresultatet ble 691,8 millioner kroner. Reduksjonen skyldes i hovedsak lavere kraftpriser. Produksjonen ble 24 GWh (2016) høyere enn forrige år, mens oppnådd pris ble 355 kr/MWh mot 456 kr/MWh i 2010.

Les mer i Oppland Energis årsberetning for 2011.