Oppland Energi AS
Besøksadresse:
Industrigt. 45, Lillehammer
E-post: 
post@opplandenergi.no   

Postadresse:
Oppland Energi AS
Postboks 4100
2307 HAMAR

Tlf: 62 12 32 62 (Kundesenter Eidsiva)

Oppland Energi 50 år

16.09.13

Det er i år 50 år siden kraftselskapet Oppland Energi ble stiftet. I den anledning ble det arrangert et seminar med etterfølgende festmiddag på Nythun fjellstue på Fagernes torsdag 12. september.

Inge Møller, Informasjonssjef i Eidsive Vannkraft

På miniseminaret holdt informasjonssjef i Eidsiva Vannkraft, Inge Møller, et foredrag om historien til Oppland Energi, som i dag eies av E-CO (61,4 prosent) og Eidsiva vannkraft (38.6 prosent).

Møller fortalte at Oppland Fylkesting i 1963 besluttet å opprette et eget energiselskap for å utnytte vannressursene i fylket selv. Siden sto selskapet bak ni kraftverkutbygginger i Oppland.

Det begynte med Kalvedalen som sto ferdig i 1967. Siden kom Ylvautbyggingen i Vang. Den siste utbyggingen til som Oppland Energi sto bak var Dokkautbyggingen. Den var omstridt. I planene skulle både Dokka og Etna være med. Etter en lang prosess avgjorde Stortinget at Etna skulle vernes, slik at kun Dokka-vassdraget ble bygd ut.

Siden har det vært store endringer på eiersiden i selskapet, men en ting har stått fast: Man har greid å ta vare på ressursene og verdiene som selskapet disponerer.

Andre innslag på seminaret var:

  • Kraftutbyggingens betydning for kommune, lokalsamfunn og de verdiskaping som den har generert ved Oddleiv Sæle i Eidsiva
  • Vanndirektiv og vilkårsrevisjoner ved Trond Taugbøl i GLB
  • Utviklingen fremover ved professor Jørgen Randers, som i sin tid ledet lavutslippsutvalget

Deltakerne på seminaret var representanter fra styret, ledelsen i eierselskapene, vertskommuner, driftssamarbeidet i regionen samt sentrale personer fra utbyggingstiden.

Oppland Energi

Selskapet ble etablert som fylkeskommunalt selskap i 1963 med navnet Oppland Fylkes Elektrisitetsverk. I årene mellom 1967 og 2000 ble det bygget ni kraftverk i Valdres og Dokka. Kommunene i Oppland kom inn på eiersiden i 1991 og i 2001 ble selskapet omdannet til AS. Samme år kom E-CO Energi inn på eiersiden gjennom en rettet emisjon. I dag eies selskapet av E-CO Energi (61,4 %) og Eidsiva Vannkraft (38,6 %). Selskapet har en heleid produksjon på ca. 1 200 GWh, som tilsvarer kraftforbruket til ca. 60 000 husstander.