Oppland Energi AS
Besøksadresse:
Industrigt. 45, Lillehammer
E-post: 
post@opplandenergi.no   

Postadresse:
Oppland Energi AS
Postboks 4100
2307 HAMAR

Tlf: 62 12 32 62 (Kundesenter Eidsiva)

Årsresultat for 2012 i Oppland Energi

30.05.13

Selskapet har i 2012 oppnådd et driftsresultat på 307,5 millioner kroner sammenlignet med 491,2 millioner kroner i 2011. Produksjonen ble 81 GWh høyere enn forrige år, mens oppnådd pris ble 250 kr/MWh mot 355 kr/MWh i 2011. Systemprisen ble i 2012 gjennomsnittlig 234 kr/MWhmot 435 kr/MWh i 2011.

Les hele Oppland Energis årsberetning for 2012.