Oppland Energi AS
Besøksadresse:
Industrigt. 45, Lillehammer
E-post: 
post@opplandenergi.no   

Postadresse:
Oppland Energi AS
Postboks 4100
2307 HAMAR

Tlf: 62 12 32 62 (Kundesenter Eidsiva)

Halvårsresultat 2013

02.10.13

Resultat etter skatt 1. halvår 2013 viser et overskudd på 138 millioner kroner mot 92 millioner kroner samme periode 2012. Produksjon pr. 30.06.2013 er 1.132 GWh til oppnådd pris 304 kr/MWh. Pr. 30.06.2013 var tilsvarende tall 1.049 GWh til pris 271 kr/MWh. Netto kraftsalgsinntekter 1. halvår i år var 344 mot 284 millioner kroner i fjor.

Les hele Oppland Energis rapport for første halvår 2013.

For spørsmål ta kontakt med daglig leder Egil Skøien, mobil 901 24 620.