Oppland Energi AS
Besøksadresse:
Industrigt. 45, Lillehammer
E-post: 
post@opplandenergi.no   

Postadresse:
Oppland Energi AS
Postboks 4100
2307 HAMAR

Tlf: 62 12 32 62 (Kundesenter Eidsiva)

Årsresultat for 2013 i Oppland Energi

15.05.14

Oppland Energi AS oppnådde et driftsresultat i 2013 på 417,1 millioner kroner mot 307,5 millioner kroner i 2012. I 2013 ble det produsert 2.163 GWh mot 2.097 GWh i 2012. Oppnådd gjennomsnittlig salgsinntekt per produsert enhet ble 306 kr/MWh sammenlignet med 250 kr/MWh i 2012. Samlet kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter var 369 millioner kroner.

Les hele Oppland Energis årsberetning for 2013.