Oppland Energi AS
Besøksadresse:
Industrigt. 45, Lillehammer
E-post: 
post@opplandenergi.no   

Postadresse:
Oppland Energi AS
Postboks 4100
2307 HAMAR

Tlf: 62 12 32 62 (Kundesenter Eidsiva)

Halvårsresultat 2014

18.08.14

Resultat etter skatt 1. halvår 2014 viser et overskudd på 72 millioner kroner mot 138 millioner kroner samme periode 2013. Produksjon pr. 30.06.2014 er 1.136 GWh til oppnådd pris 224 kr/MWh. Pr. 30.06.2013 var tilsvarende tall 1.132 GWh til pris 304 kr/MWh.

Les hele Oppland Energis rapport for første halvår 2014.

For spørsmål ta kontakt med daglig leder Egil Skøien, mobil 901 24 620.