Oppland Energi AS
Besøksadresse:
Industrigt. 45, Lillehammer
E-post: 
post@opplandenergi.no   

Postadresse:
Oppland Energi AS
Postboks 4100
2307 HAMAR

Tlf: 62 12 32 62 (Kundesenter Eidsiva)

Positiv investeringsbeslutning for Rosten

10.09.14

Pressemelding 03/14

E-CO Energi vedtok i går å gå inn for utbygging av Rosten kraftverk i Sel kommune. Tidligere har Eidsiva Energi gitt sin tilslutning til prosjektet. Dermed er alt klart for å starte byggingen av kraftverket. Anleggsstart planlegges i løpet av høsten 2014.

Oppland Energi har tidligere i år fått konsesjon for bygging av både kraftverket og ny 132 kV kraftledning fra Rosten kraftverk i Sel kommune til Vågåmo transformatorstasjon i Vågå kommune. Konsesjonen for kraftledningen er påklaget til Olje- og energidepartementet.

Nå har konsernstyrene i begge Oppland Energis eierselskaper, Eidsiva Energi og E-CO Energi, samt samarbeidspartner A/S Eidefoss, vedtatt å gå inn for utbygging av Rosten kraftverk.

- Vi har jobbet med denne saken i mange år og det er svært gledelig at begge eierselskapene våre nå går inn for utbygging av kraftverksprosjektet, sier Egil Skøien, daglig leder i Oppland Energi.

Rosten kraftverk vil bidra med fornybar energi og produksjonen vil omfattes av Norge og Sverige sitt samarbeid om elektriske sertifikater. Kraftverket vil ha en installert effekt på ca. 80 MW og utnytte et fall på ca. 103 meter gjennom det trange elvegjelet Rosten. Kraftverket vil ha en årlig produksjon på ca. 192 GWh.

- Detaljprosjekteringen for kraftverket er i hovedsak sluttført og vi er i gang med forhandlinger med ulike leverandører. Vi regner med anleggsstart i løpet av høsten, sier Skøien.

Rosten kraftverk skal eies av Oppland Energi AS med 72 prosent og A/S Eidefoss med 28 prosent.

 

Kontaktperson:

Egil Skøien

Daglig leder Oppland Energi

24 11 65 80 / 901 24 620

 

Oppland Energi AS eies med 61 prosent av E-CO Energi AS og 39 prosent av Eidsiva Vannkraft AS. Selskapet eier ni kraftverk i Dokka- og Begnavassdraget og er i tillegg deleier i Opplandskraft DA og Storbrofoss kraftanlegg DA. Årlig kraftproduksjon er ca. 2 100 GWh, tilsvarende elektrisitetsforbruket til 105 000 husstander.