Oppland Energi AS
Besøksadresse:
Industrigt. 45, Lillehammer
E-post: 
post@opplandenergi.no   

Postadresse:
Oppland Energi AS
Postboks 4100
2307 HAMAR

Tlf: 62 12 32 62 (Kundesenter Eidsiva)

Skanska skal bygge Rosten

26.09.14

25. september 2014 signerte Eidsiva Vannkraft, på vegne av Oppland Energi, kontrakt med Skanska Norge på byggentreprisen for utbyggingen av Rosten kraftverk. Kontrakten er på 409 millioner kroner og omfatter alle bygningsmessige arbeider ved prosjektet.

Arbeidene på anlegget vil starte i oktober 2014 og Rosten kraftverk er planlagt ferdigstilt i mars 2018.

- Vi er tilfreds med avtalen som er inngått og er entusiastiske over at arbeidene nå endelig settes i gang, sier Egil Skøien, daglig leder i Oppland Energi.

Rosten kraftverk vil bidra med fornybar energi og produksjonen vil omfattes av Norge og Sverige sitt samarbeid om elektriske sertifikater. Kraftverket vil ha en installert effekt på ca. 80 MW og utnytte et fall på ca. 103 meter gjennom det trange elvegjelet Rosten. Kraftverket vil ha en årlig produksjon på ca. 192 GWh.

Rosten kraftverk skal eies av Oppland Energi AS med 72 prosent og A/S Eidefoss med 28 prosent.

 

Kontaktperson:

Egil Skøien Daglig leder Oppland Energi 24 11 65 80 / 901 24 620

 

Oppland Energi AS eies med 61 prosent av E-CO Energi AS og 39 prosent av Eidsiva Vannkraft AS. Selskapet eier ni kraftverk i Dokka- og Begnavassdraget og er i tillegg deleier i Opplandskraft DA og Storbrofoss kraftanlegg DA. Årlig kraftproduksjon er ca. 2 100 GWh, tilsvarende elektrisitetsforbruket til 105 000 husstander.