Oppland Energi AS
Besøksadresse:
Industrigt. 45, Lillehammer
E-post: 
post@opplandenergi.no   

Postadresse:
Oppland Energi AS
Postboks 4100
2307 HAMAR

Tlf: 62 12 32 62 (Kundesenter Eidsiva)

Nøkkeltall

(Alle tall i hele 1.000 kr)

         
Nøkkeltall 2016 2015 2014 2013 2012  

Driftsinntekter

554 566  462 846 559 765 676 195 538 765

 

Driftsresultat

 302 473  229 930 288 595 417 077 307 488

 

Årsresultat etter skatt

 187 578  57 366 149 270 232 923 105 336

 

Egenkapital

 1 915 342  1 727 765 1 670 398 1 521 128 1 286 735

 

Egenkapitalprosent

 62,0 % 65 % 62,8 % 57,5 % 49,1 %

 

Produksjon (GWh)

 2015  2153 2192 2163 2097

 

Magasin (GWh)

 691  833 916 865 862