Oppland Energi AS
Besøksadresse:
Industrigt. 45, Lillehammer
E-post: 
post@opplandenergi.no   

Postadresse:
Oppland Energi AS
Postboks 4100
2307 HAMAR

Tlf: 62 12 32 62 (Kundesenter Eidsiva)

Laster innformasjon...

Bagn kraftverk

Kraftverket ligger ved Bagn i Sør-Aurdal. Bagn kraftstasjon utnytter fallet på 89 m mellom Aurdalsfjorden og Bagn.

Det er installert to Francisaggregater, ett på 31 MW og ett på 33 MW. Kraftverket har en slukeevne på 83,7 m3/s. Kraften leveres direkte på regionalnettet i Bagn.

 

Kraftverksdata:

Kommune

Sør-Aurdal

Idriftsatt

1963

Nedslagsfelt

2840 km2

Tilsig

1830 mill. m3

Magasinkapasitet

803 mill. m3

Driftstunnel, lengde

1 km

Fallhøyde

88,95m

Midlere årsproduksjon (92-01)

308,1 GWh

Sommerproduksjon

 

Vinterproduksjon

 

Slukeevne

83,7 m3/s

Installerte aggregat

 

Generatorer

2x39MVA

Transformatorer

13,8/145kV

Eierandel

20 %

Utsnitt fra oversikt over Begnavassdraget

Kraftverkets middelproduksjon fordelt over året
Gjennomsnittlig produksjon de siste 10 år


Kraftverksoversikt