Oppland Energi AS
Besøksadresse:
Industrigt. 45, Lillehammer
E-post: 
post@opplandenergi.no   

Postadresse:
Oppland Energi AS
Postboks 4100
2307 HAMAR

Tlf: 62 12 32 62 (Kundesenter Eidsiva)

Laster innformasjon...

Eid kraftverk

Kraftverket ligger ved Eidskollen i Sør-Aurdal kommune. Eid kraftstasjon er et typisk elvekraftverk og utnytter fallet på 12,5 m i Eidsfossen ved at elva er oppdemt 10 m, samtidig som elveløpet er senket 2,5 m nedenfor kraftstasjonen. Elva er stengt med en betongdam. Dammen har 2 luker, hver med en avledningskapasitet på 625 m3/s.

Kraftverket har to Kaplanaggregater â 4,8 MW med gearoverføring mellom turbin og generator. Kraften transformeres opp til 22 kV og leveres ut på det lokale distribusjonsnettet.

Kommune

Sør-Aurdal

Idriftsatt

2000

Nedslagsfelt

3 317 km2

Tilsig

2 021 mill. m3

Magasinkapasitet

803 mill. m3

Fallhøyde

12,5 m

Midlere årsproduksjon (92-01)

53 GWh

Sommerproduksjon

25,5 GWh

Vinterproduksjon

27,5 GWh

Slukeevne

85 m3/s

Installerte aggregat

2 x 4,8 MW Kaplan m/gear

Generatorer

2 x 5,3 MVA

Transformatorer

6,3/23 kV

Eierandel

100 %

Utsnitt fra oversikt over Begnavassdraget

Kraftverkets middelproduksjon fordelt over året
Gjennomsnittlig produksjon de siste 9 år


Kraftverksoversikt