Oppland Energi AS
Besøksadresse:
Industrigt. 45, Lillehammer
E-post: 
post@opplandenergi.no   

Postadresse:
Oppland Energi AS
Postboks 4100
2307 HAMAR

Tlf: 62 12 32 62 (Kundesenter Eidsiva)

Laster innformasjon...

Faslefoss kraftverk

Kraftverket ligger ved Leira i Nord-Aurdal kommune. Faslefoss kraftstasjon utnytter et fall på brutto 38 m i Begna etter Strandefjorden. Fra Strandefjorden føres vannet gjennom en 1100 m lang tilløpstunnel med tverrsnitt på 36 m2 og en 27 m lang trykksjakt til kraftstasjonen, som ligger 150 m inne i fjellet. Videre føres vannet gjennom en 120 m lang avløpstunnet og ut i Fløafjorden.

Det er installert ett aggregat på 17,8 MW bestående av en Kaplanturbin med 250 omdr./min., kapasitet 57 m3/s og en generator med merkespenning 7,5 kV. Kraften transformeres først opptil 22 kV for så å bli transformert opp til 132 kV og overføres via Åbjøra til regionalnettet.

Kraftverksdata:

Kommune

Nord-Aurdal

Idriftsatt

1980

Nedslagsfelt

1 474 km2

Tilsig

1 155 mill. m3

Magasinkapasitet

559 mill. m3

Driftstunnel, lengde

1,1 km

Fallhøyde

38 m

Midlere årsproduksjon (92-01)

80,1 GWh

Sommerproduksjon

31,4 GWh

Vinterproduksjon

48,7 GWh

Slukeevne

57 m3/s

Installerte aggregat

18 MW Kaplan

Generatorer

20 MVA

Transformatorer

7,5/23 kV

Eierandel

100 %

 

Utsnitt fra oversikt over Begnavassdraget

Kraftverkets middelproduksjon fordelt over året
Gjennomsnittlig produksjon de siste 10 år


Kraftverksoversikt