Oppland Energi AS
Besøksadresse:
Industrigt. 45, Lillehammer
E-post: 
post@opplandenergi.no   

Postadresse:
Oppland Energi AS
Postboks 4100
2307 HAMAR

Tlf: 62 12 32 62 (Kundesenter Eidsiva)

Laster innformasjon...

Fossheimfoss kraftverk

Fossheimfoss kraftverk ligger ved Røn i Vestre Slidre kommune. Kraftstasjonen utnytter fallet i Fossheimfossen på brutto 7 m i elven mellom Slidrefjorden og Strandefjorden. Kraftverket ble oppgradert i 2008. Midlere årsproduksjon etter oppgraderingen er 14 GWh.

Det er installert ett aggregat på 1,9 MW, bestående av en Kaplanturbin med 160 omdr./min. med gear til 750 omdr./min. Turbinens kapasitet er 31 m3/s. Kraften transformeres opp til 22 kV og leveres ut på det lokale distribusjonsnettet.

Fossheimfoss er et rent elvekraftverk uten reguleringsmagasin. Ovenforliggende magasiner tappes i all hovedsak med basis i utnyttelse av Lomen og Faslefoss. Fossheimfoss utnytter det til enhver tid tilgjengelig vann begrenset til 31 m3/s.

Kraftverksdata:

Kommune

Vestre Slidre

Idriftsatt

1994

Nedslagsfelt

744 km2

Tilsig

773 mill. m3

Magasinkapasitet

480 mill. m3

Fallhøyde

7 m

Midlere årsproduksjon (92-01)

11 GWh

Sommerproduksjon

3,6 GWh

Vinterproduksjon

7,4 GWh

Slukeevne

31 m3/s

Installerte aggregat

1,865 MW Kaplan m/gear

Generatorer

2,3 MVA

Transformatorer

6,3/22 kV

Eierandel

100 %

Utsnitt fra oversikt over Begnavassdraget 

Kraftverkets middelproduksjon fordelt over året
Gjennomsnittlig produksjon de siste 10 år


Kraftverksoversikt