Oppland Energi AS
Besøksadresse:
Industrigt. 45, Lillehammer
E-post: 
post@opplandenergi.no   

Postadresse:
Oppland Energi AS
Postboks 4100
2307 HAMAR

Tlf: 62 12 32 62 (Kundesenter Eidsiva)

Laster innformasjon...

Framruste kraftverk

Krafverket ligger ved samløpet av Framruste elv og Otta elv i Skjåk kommune, og utnytter fallet mellom Raudalsvatnet og Pollvatnet.

Framruste kraftstasjon er en del av Øvre Otta-utbyggingen. Kraftverket ble satt i drift 7. desember 2005.

I 2008 ble produksjonen ved kraftverket utvidet med 125 GWh etter at en ny overføringstunnel mellom de to eksisterende reguleringsmagasinene Breidalsvannet og Raudalsvannet i Ottavassdragetat ble ferdigstilt. Etter dette er den midlere produksjonen ved kraftverket 290 GWh.

Kraftverksdata:

Kommune

Skjåk

Idriftsatt

2005

Nedslagsfelt

147,3km2

Tilsig

218mill. m3

Magasinkapasitet

166 mill. m3

Driftstunnel, lengde

5,6 km

Fallhøyde

325,6 m

Midlere årsproduksjon

Beregnet 290 GWh

Sommerproduksjon

 

Vinterproduksjon

 

Slukeevne

27 m3/s

Installerte aggregat

 

Generatorer

85 MVA

Transformatorer

11/145 kV

Eierandel

ca 19%

Utsnitt fra oversikt over Gudbrandssdalslågen

Kraftverkets middelproduksjon fordelt over året
Gjennomsnittlig produksjon de siste4 år


Kraftverksoversikt