Oppland Energi AS
Besøksadresse:
Industrigt. 45, Lillehammer
E-post: 
post@opplandenergi.no   

Postadresse:
Oppland Energi AS
Postboks 4100
2307 HAMAR

Tlf: 62 12 32 62 (Kundesenter Eidsiva)

Laster innformasjon...

Harpefossen kraftverk

Kraftverket ligger ved Harpefoss i Sør-Fron kommune.

Harpefossen kraftstasjon utnytter et fall på om lag 34 m i Gudbrandsdalslågen. Det er installert to Kaplanaggregater hver på 46 MW.

Kraftverksdata:

Kommune

Sør-Fron

Idriftsatt

1965

Nedslagsfelt

9 450 km2

Magasinkapasitet

994 mill. m3

Fallhøyde

34,5 m

Midlere årsproduksjon (92-01)

427,6 GWh

Sommerproduksjon

272,7 GWh

Vinterproduksjon

154,9 GWh

Slukeevne

360 m3/s

Installerte aggregat

2 x 46 MW Kaplan

Generatorer

2 x 50 MVA

Transformatorer

9,5/300 og 9,5/65 kV

Eierandel

25 %

Utsnitt fra oversikt over Gudbrandssdalslågen

Kraftverkets middelproduksjon fordelt over året
Gjennomsnittlig produksjon de siste 10 årKraftverksoversikt