Oppland Energi AS
Besøksadresse:
Industrigt. 45, Lillehammer
E-post: 
post@opplandenergi.no   

Postadresse:
Oppland Energi AS
Postboks 4100
2307 HAMAR

Tlf: 62 12 32 62 (Kundesenter Eidsiva)

Laster innformasjon...

Hunderfossen kraftverk

Kraftverket ligger ved Øyer i Oppland.

Hunderfossen kraftstasjon utnytter et fall på ca 46 m i Gudbrandsdalslågen.

Det er installert to Kaplanaggregater hver på 58 MW.

Kraftverksdata:

Kommune

Lillehammer

Idriftsatt

1963

Nedslagsfelt

11 429 km2

Magasinkapasitet

1 002 mill. m3

Fallhøyde

46,7 m

Midlere årsproduksjon (92-01)

579,5 GWh

Sommerproduksjon

354,7 GWh

Vinterproduksjon

224,8 GWh

Slukeevne

320 m3/s

Installerte aggregat

2 x 58 MW Francis

Generatorer

2 x 58 MVA

Transformatorer

10,5/69 kV

Eierandel

25 %, 5 % av prod

Utsnitt fra oversikt over Gudbrandssdalslågen


 

Kraftverkets middelproduksjon fordelt over året
Gjennomsnittlig produksjon de siste 10 år


Kraftverksoversikt