Oppland Energi AS
Besøksadresse:
Industrigt. 45, Lillehammer
E-post: 
post@opplandenergi.no   

Postadresse:
Oppland Energi AS
Postboks 4100
2307 HAMAR

Tlf: 62 12 32 62 (Kundesenter Eidsiva)

Laster innformasjon...

Kalvedalen kraftverk

Kraftverket ligger ved Beito i Vang kommune. Kalvedalen kraftstasjon utnytter fallet fra Fleinsendin til Beito-Øyangen, totalt brutto 240 m. Fra Fleinsendin føres vannet i en tilløpstunnel på 900 m med tverrsnitt på 9 m2 til kraftstasjonen som ligger 500 m inne i fjellet i Kalvedalen. Videre føres vannet gjennom en 2200 m lang avløpstunnel.

Det er installert ett aggregat på 18,4 MW, bestående av en Francisturbin med 750 omdr./min., kapasitet 8,7 m3/s og en generator med merkespenning 7,7 kV. Kraften transformeres opp til 132 kV i en treviklingstransformator med omsetningsforhold 7,7/22/145 og overføres til Åbjøra via Heggenes transformatorstasjon.

Kraftverksdata:

Kommune

Vang

Idriftsatt

1967

Nedslagsfelt

161 km2

Tilsig

177 mill. m3

Magasinkapasitet

118,9 mill. m3

Driftstunnel, lengde

1,25 km

Fallhøyde

240 m

Midlere årsproduksjon (92-01)

100,9 GWh

Sommerproduksjon

31,5 GWh

Vinterproduksjon

69,4 GWh

Slukeevne

8,7 m3/s

Installerte aggregat

18 MW Francis

Generatorer

22 MVA

Transformatorer

7,7/22/145 kV

Eierandel

100 %

Utsnitt fra oversikt over Begnavassdraget


Kraftverkets middelproduksjon fordelt over året
Gjennomsnittlig produksjon de siste 10 år  


Kraftverksoversikt