Oppland Energi AS
Besøksadresse:
Industrigt. 45, Lillehammer
E-post: 
post@opplandenergi.no   

Postadresse:
Oppland Energi AS
Postboks 4100
2307 HAMAR

Tlf: 62 12 32 62 (Kundesenter Eidsiva)

Laster innformasjon...

Kjøljua kraftverk

Kraftverket ligger ved Kjøljua på Vest-Torpa. Kjøljua kraftstasjon utnytter minstevannføringen ved Kjøljua i Dokkaelva og har et brutto fall på 29 m.

Det er installert ett aggregat på 740 kW bestående av en Francisturbin med 600 omdr./min., kapasitet 3 m3/s og en generator med merkespenning 0,5 kV. Kraften transformeres opp til 22 kV og leveres på det lokale distribusjonsnettet.

Kraftverksdata:

Kommune

Nordre Land

Idriftsatt

1990

Nedslagsfelt

1 065 km2

Tilsig

594 mill. m3

Magasinkapasitet

250,6 mill. m3

Fallhøyde

29 m

Midlere årsproduksjon (92-01)

4,6 GWh

Sommerproduksjon

2,3 GWh

Vinterproduksjon

2,3 GWh

Slukeevne

3 m3/s

Installerte aggregat

0,74 MW Kaplan

Generatorer

0,92 MVA

Transformatorer

0,5/22 kV

Eierandel

100 %

Utsnitt fra oversikt over Dokkavassdraget

Kraftverkets middelproduksjon fordelt over året
Gjennomsnittlig produksjon de siste 10 år


Kraftverksoversikt