Oppland Energi AS
Besøksadresse:
Industrigt. 45, Lillehammer
E-post: 
post@opplandenergi.no   

Postadresse:
Oppland Energi AS
Postboks 4100
2307 HAMAR

Tlf: 62 12 32 62 (Kundesenter Eidsiva)

Laster innformasjon...

Lomen

Kraftverket ligger ved Lomen i Vestre Slidre kommune. Lomen kraftstasjon utnytter fallet mellom Øyangen og Slidrefjorden på totalt brutto 308 m. Fra Øyangen føres vannet gjennom ca. 6 km lang tilløpstunnel med tverrsnitt på 27 m2 og en 700 m lang trykksjakt/tunnel til kraftstasjonen som ligger 600 m inne i fjellet. Videre føres vannet gjennom en 1200 m lang avløpstunnel med tverrsnitt på 27 m2 til Slidrefjorden med utløp ca. 15 m under laveste regulerte vannstand.

Det er installert ett aggregat på 54,5 MW bestående av en Francisturbin og en generator. Kraften transformeres opp til 132 kV og overføres til Åbjøra via Heggenes transformatorstasjon.

Kraftverksdata:

Kommune

Vestre Slidre

Idriftsatt

1983

Nedslagsfelt

256 km2

Tilsig

248 mill. m3

Magasinkapasitet

163 mill. m3

Driftstunnel, lengde

6,5 km

Fallhøyde

307m

Midlere årsproduksjon (92-01)

155,8 GWh

Sommerproduksjon

33,9 GWh

Vinterproduksjon

121,9 GWh

Slukeevne

19,5 m3/s

Installerte aggregat

54,5 MW Francis

Generatorer

60 MVA

Transformatorer

9,1/140 kV

Eierandel

100 %Utsnitt fra oversikt over Begnavassdraget

Kraftverkets middelproduksjon fordelt over året
Gjennomsnittlig produksjon de siste 10 år


Kraftverksoversikt