Oppland Energi AS
Besøksadresse:
Industrigt. 45, Lillehammer
E-post: 
post@opplandenergi.no   

Postadresse:
Oppland Energi AS
Postboks 4100
2307 HAMAR

Tlf: 62 12 32 62 (Kundesenter Eidsiva)

Laster innformasjon...

Øvre Vinstra kraftverk

Kraftverket ligger ved Slangen i Nord-Fron kommune. Øvre Vinstra kraftstasjon utnytter fallet mellom Øyangen og Slangen. Vinstra elv er overført fra Kaldfjorden til Øyangen ved en 2,7 km lang tunnel. Fra Øyangen fører en 7,5 km lang driftstunnel med tverrsnitt 32 m2 frem til fordelingsbassenget i Finnbølhaugen. Fra fordelingsbassenget føres vannet i en 460 m lang trykksjakt ned til kraftstasjonen. Kraftstasjonen ligger 800 m inne i fjellet.

Det er installert to Francisaggregater som til sammen yter 140 MW. Kraftverket er søkt oppgradert. Den omsøkte oppgraderingen vil innebære en økning av effekten til 172 MW og slukeevnen til 60m3/sek. Oppgraderingen vil gi en årlig produksjonsøkning på inntil 10 GWh, og i tillegg redusere flomtapet tilsvarende ca 4 GWh pr. år.

Kraftverksdata:

Kommune

Nord-Fron

Idriftsatt

1959

Nedslagsfelt

745 km2

Tilsig

770 mill. m3

Magasinkapasitet

537 mill. m3

Driftstunnel, lengde

80 km

Fallhøyde

330 m

Midlere årsproduksjon (92-01)

599,1 GWh

Sommerproduksjon

131,6 GWh

Vinterproduksjon

467,4 GWh

Slukeevne

48,8 m3/s

Installerte aggregat

2 x 70 MW Francis

Generatorer

2 x 75 MVA

Transformatorer

12/315 kV

Eierandel

25 %

Utsnitt fra oversikt over Gudbrandsdalslågen

Kraftverkets middelproduksjon fordelt over året
Gjennomsnittlig produksjon de siste 10 år


Kraftverksoversikt