Oppland Energi AS
Besøksadresse:
Industrigt. 45, Lillehammer
E-post: 
post@opplandenergi.no   

Postadresse:
Oppland Energi AS
Postboks 4100
2307 HAMAR

Tlf: 62 12 32 62 (Kundesenter Eidsiva)

Laster innformasjon...

Øyberget kraftverk

Kraftverket ligger ved Dønfoss i Skjåk kommune. Øyberget kraftstasjon utnytter fallet fra Heggebottvatnet til nedenfor Dønfossen.

Øyberget kraftverk er en del av Øvre Otta-utbyggingen og ble åpnet 16 juni 2005.

Kraftverksdata:

Kommune

Skjåk

Idriftsatt

2005

Nedslagsfelt

938,8 km2

Tilsig

1 087 mill. m3

Magasinkapasitet

236,6mill. m3

Driftstunnel, lengde

3,4 km

Fallhøyde

149,6m

Midlere årsproduksjon (92-01)

Beregnet 360 GWh

Slukeevne

75 m3/s

Generatorer

10/29/67 MVA

Transformatorer

11/23kV, 10,5/143 kV

Eierandel

ca 19 %

Utsnitt fra oversikt over Gudbrandssdalslågen

Kraftverkets middelproduksjon fordelt over året
Gjennomsnittlig produksjon de siste 4 år


Kraftverksoversikt