Oppland Energi AS
Besøksadresse:
Industrigt. 45, Lillehammer
E-post: 
post@opplandenergi.no   

Postadresse:
Oppland Energi AS
Postboks 4100
2307 HAMAR

Tlf: 62 12 32 62 (Kundesenter Eidsiva)

Laster innformasjon...

Rendalen kraftverk

Kraftverket ligger ved Otnes i Rendalen.

Fra inntaksdammen ved Høyegga føres vannet i en 29 km lang driftstunnel, tverrsnitt 45 m2, frem til fordelingsbassenget ved Hornset i Rendal. Tunnelen har 5 tverrslag og passerer blant annet Jutulhogget ved Barkald, Elvår og Øvre Rendal. Vannet føres videre ned i en 215 m lang trykksjakt, av stål, ned til kraftstasjonen. Avløpstunnelen er 800 m lang og fører vannet ut i Rena elv.

Det er installert ett Francisaggregat på 94 MW.

Kraftverket ble oppgradert med et nytt aggregat. Den nye kraftstasjonen Rendalen 2 øker kraftproduksjonen i kraftverket med 40 GWh til 715 GWh. Rendalen 2 ble åpnet i juni 2013. Video fra utbygging av Rendalen 2.

Kraftverksdata:

Kommune

Rendalen

Idriftsatt

1971 / 2013

Nedslagsfelt

6 513 km2

Magasinkapasitet

361,8 mill. m3

Driftstunnel, lengde

29 km

Fallhøyde

210 m

Midlere årsproduksjon

715 GWh

Slukeevne

55 m3/s

Installerte aggregat

94 MW Francis

Generatorer

110 MVA og 114 MVA

Transformatorer

14/311 kV

Eierandel

25 %

 

Utsnitt fra oversikt over Glomma

Kraftverkets middelproduksjon fordelt over året
Gjennomsnittlig produksjon de siste 10 år


Kraftverksoversikt