Oppland Energi AS
Besøksadresse:
Industrigt. 45, Lillehammer
E-post: 
post@opplandenergi.no   

Postadresse:
Oppland Energi AS
Postboks 4100
2307 HAMAR

Tlf: 62 12 32 62 (Kundesenter Eidsiva)

Laster innformasjon...

Savalen kraftverk

Kraftverket ligger ved Bergerønningen i Alvdal kommune.

Savalen kraftstasjon utnytter fallet mellom Savalen og Glomma. Nedslagsfeltet og magasinene til Savalen ligger vesentlig i Einunndalen. Vannet overføres til Savalen i en 4,6 km lang overføringstunnel. Fra inntaksmagasinet føres vannet gjennom en driftstunnel på 7,2 km til kraftstasjonen. Fra stasjonen føres vannet gjennom en 300 m lang avløpstunnel og ut i Glomma.

Stasjonen har ett Francisaggregat på 58 MW.

Kraftverksdata:

Kommune

Alvdal

Idriftsatt

1971

Nedslagsfelt

662 km2

Tilsig

319 mill. m3

Magasinkapasitet

146,8 mill. m3

Driftstunnel, lengde

7,2 km

Fallhøyde

231 m

Midlere årsproduksjon (92-01)

151,6 GWh

Sommerproduksjon

56,2 GWh

Vinterproduksjon

95,4 GWh

Slukeevne

32 m3/s

Installerte aggregat

58 MW Francis

Generatorer

70 MVA

Transformatorer

9/136 kV

Eierandel

25 %

 

Utsnitt fra oversikt over Glomma

Kraftverkets middelproduksjon fordelt over året
Gjennomsnittlig produksjon de siste 10 år


Kraftverksoversikt