Oppland Energi AS
Besøksadresse:
Industrigt. 45, Lillehammer
E-post: 
post@opplandenergi.no   

Postadresse:
Oppland Energi AS
Postboks 4100
2307 HAMAR

Tlf: 62 12 32 62 (Kundesenter Eidsiva)

Laster innformasjon...

Skjåk kraftverk

Kraftverket ligger ved Nordberg i Skjåk kommune. Skjåk I kraftstasjon utnytter fallhøyden på 680 m mellom Aursjøen i Skjåk og Otta elv. Fra Aursjøen føres vannet i en 1300 m lang tunnel med tverrsnitt 5,5 m2 frem til fordelingsbassenget, og herfra via en 2400 m lang frittliggende rørgate ned til kraftstasjonen som ligger i dagen ved Nordberg.

Det er installert ett Peltonaggregat på 33 MW.

Kraftverksdata:

Kommune

Skjåk

Idriftsatt

1965

Nedslagsfelt

104,7 km2

Tilsig

70 mill. m3

Magasinkapasitet

60 mill. m3

Driftstunnel, lengde

3,7 km

Fallhøyde

685 m

Midlere årsproduksjon (92-01)

118,2 GWh

Sommerproduksjon

21,3 GWh

Vinterproduksjon

96,9 GWh

Slukeevne

5,8 m3/s

Installerte aggregat

33 MW Pelton

Generatorer

35 MVA

Transformatorer

6,3/21/69 kV

Eierandel

25 %, 8,5 % av prod.

Utsnitt fra oversikt over Gudbrandssdalslågen

Kraftverkets middelproduksjon fordelt over året
Gjennomsnittlig produksjon de siste 10 år


Kraftverksoversikt