Oppland Energi AS
Besøksadresse:
Industrigt. 45, Lillehammer
E-post: 
post@opplandenergi.no   

Postadresse:
Oppland Energi AS
Postboks 4100
2307 HAMAR

Tlf: 62 12 32 62 (Kundesenter Eidsiva)

Laster innformasjon...

Ylja kraftverk

Kraftverket ligger ved Øye i Vang kommune. Ylja kraftstasjon utnytter fallet mellom Øyangen/Steinbusjøen og Strandefjorden på brutto 693,5 m. Fra Øyangen føres vannet gjennom en ca. 5 km lang tilløpstunnel med tverrsnitt 10 m2, en 220 m lang sjakt med tverrsnitt på 8,5 m2, videre gjennom en rørgate på ca. 1 km med diameter 1,7-1,4 m til kraftstasjonen, som ligger nesten 100 m inne i fjellet. Videre går vannet igjennom en 160 m lang avløpstunnel og ut i Strandefjorden.

Det er installert ett aggregat på 64,7 MW, bestående av Peltonturbin med 600 omdr./min, kapasitet 11 m3/s, og en generator med merkespenning 10,5 kV. Kraften transformeres opp til 132 kV og overføres via Heggenes transformatorstasjon til Åbjøra koblingsstasjon.

aåni Pumpestasjon
Til Ylja kraftverk ligger Bøaåni Pumpestasjon. Stasjonen pumper vann fra et lavere felt direkte inn på driftstunnelen. Stasjonen har en fyllingsdam som er 80 m lang og høyde 5,2 m. Det er 3 pumper i stasjonen, 2 med ytelse 552 kW og en med ytelse 74 kW. Stasjonen er fjernstyrt.

Kraftverksdata: 

Kommune Vang
Idriftsatt 1973
Nedslagsfelt 98 km2
Tilsig 101 mill. m3
Magasinkapasitet 214 mill. m3
Driftstunnel, lengde 4,7 km
Fallhøyde 687 m
Midlere årsproduksjon (92-01) 164,8 GWh
Sommerproduksjon 8,9 GWh
Vinterproduksjon 155,9 GWh
Slukeevne 11,5 m3/s
Installerte aggregat 65 MW Pelton
Generatorer 66 MVA
Transformatorer 10,5/145 kV
Eierandel 100 %

 

Utsnitt fra oversikt over Begnavassdraget

Ylja snitt

Kraftverkets middelproduksjon fordelt over året

Ylja graf


Kraftverksoversikt