Oppland Energi AS
Besøksadresse:
Industrigt. 45, Lillehammer
E-post: 
post@opplandenergi.no   

Postadresse:
Oppland Energi AS
Postboks 4100
2307 HAMAR

Tlf: 62 12 32 62 (Kundesenter Eidsiva)

Oppland Energi

Oppland Energi er i dag en av Norges største vannkraftprodusenter med en middel årsproduksjon på ca. 1880 GWh per år. Det dekker kraftbehovet til ca. 100 000 husstander.

Eiere

Oppland Energi AS eies av E-CO Vannkraft as og Eidsiva Vannkraft AS. 

Aksjonærer

Antall aksjer

Eierprosenter

E-CO Energi AS

15 859 177

61,35 %

Eidsiva Vannkraft AS

9 990 658

38,65 %

Sum

25 849 835

100,00 %E-CO Energi AS eies 100 % av E-CO Energi Holding AS. E-CO Energi Holding AS er igjen eid 100 % av Oslo kommune. www.e-co.no

Eidsiva Vannkraft AS eies 100 % av Eidsiva Energi AS, som igjen er direkte og indirekte eid av Hedmark og Oppland fylkeskommuner og 26 kommuner i Hedmark og Oppland. www.eidsivaenergi.no

 

Oppland Energi har 18 hel- og deleide kraftverk i Oppland og Hedmark fylker - se oversikten over våre kraftanlegg