Oppland Energi AS
Besøksadresse:
Industrigt. 45, Lillehammer
E-post: 
post@opplandenergi.no   

Postadresse:
Oppland Energi AS
Postboks 4100
2307 HAMAR

Tlf: 62 12 32 62 (Kundesenter Eidsiva)

Ansatte

Daglig leder Egil Skøien

Alle ansatte i Oppland Energi AS, med tidligere datterselskaper, ble 1. september 2006 overført til Eidsiva Vannkraft AS.

Fra samme dato er Egil Skøien, økonomidirektør i E-CO Vannkraft as, ansatt som daglig leder i Oppland Energi AS.

Egil Skøien

Daglig leder Oppland Energi
Tlf. 24 11 65 80
Mob. 901 24 620
egil.skoien@e-co.no