Oppland Energi AS
Besøksadresse:
Industrigt. 45, Lillehammer
E-post: 
post@opplandenergi.no   

Postadresse:
Oppland Energi AS
Postboks 4100
2307 HAMAR

Tlf: 62 12 32 62 (Kundesenter Eidsiva)

Historie

Maskinsal Øvre Vinstra kraftstasjon

Oppland Energis virksomhet ble etablert i 1963. Selskapet skulle stå for videre utbygging av fylkets vannkraftressurser, og samtidig være en fylkeskommunal energietat.

Fra 2001 ble selskapet omdannet til aksjeselskap.

I januar 2001 gjennomførte Oppland Energi AS en rettet emisjon mot E-CO Vannkraft as, som tilførte Oppland Energi AS 1.450 Mkr i kontanter.

I 2001/2003 solgte 14 kommuner seg ut av Oppland Energi AS, mens 10 kommuner og Oppland fylkeskommune i løpet av 2001-2007 overførte sine aksjer til Eidsiva Vannkraft AS mot at de ble aksjonærer i Eidsiva Energi AS.

13. juni 2006 besluttet styret i Oppland Energi AS en omstrukturering av virksomheten som innbefattet at alle ansatte og all operativ virksomhet i selskapet ble integrert i Eidsiva Vannkraft AS fra 1. september samme år. Dette forårsaket også salg av Oppland Energi Nett AS til Eidisva Nett AS og at Oppland Energi Produksjon AS ble innfusjonert i morselskapet Oppland Energi AS fra 1.7.2006.