Oppland Energi AS
Besøksadresse:
Industrigt. 45, Lillehammer
E-post: 
post@opplandenergi.no   

Postadresse:
Oppland Energi AS
Postboks 4100
2307 HAMAR

Tlf: 62 12 32 62 (Kundesenter Eidsiva)

Selskapsstruktur

Oppland Energi AS er et eierselskap med 9 kraftverk i Dokka- og Begnavassdraget.

I tillegg har selskapet 25 % eierandel i Opplandskraft DA, som eier 8 kraftverk i Glomma- og Lågenvassdraget. Selskapet disponerer også 20 % i Bagn Kraftverk DA.

Alle operative funksjoner ivaretas i sin helhet ved eksterne kjøp av tjenester.