Oppland Energi AS
Besøksadresse:
Industrigt. 45, Lillehammer
E-post: 
post@opplandenergi.no   

Postadresse:
Oppland Energi AS
Postboks 4100
2307 HAMAR

Tlf: 62 12 32 62 (Kundesenter Eidsiva)

Forretningide og visjon

FORRETNINGSIDÉ
Oppland Energis forretningsidé er følgende:

  • Selskapets virksomhet er basert på utnyttelse av vannkraftressurser.
  • Selskapets formål er på forretningsmessige vilkår å utføre produksjon, omsetning, utbygging og overføring av elektrisk kraft.
  • Oppland Energis kjernevirksomhet er produksjon og omsetning av elektrisk kraft.

VISJON
Oppland Energi skal gjennom effektivitet, kompetanse og konkurransekraft fremstå som en av Norges ledende vannkraftprodusenter.

HOVEDMÅLSETNING
Gjennom kostnadseffektiv drift og utnyttelse av selskapets vannkraftressurser er det selskapets mål å gi konkurransedyktig avkastning på den investerte kapital.