Oppland Energi AS
Besøksadresse:
Industrigt. 45, Lillehammer
E-post: 
post@opplandenergi.no   

Postadresse:
Oppland Energi AS
Postboks 4100
2307 HAMAR

Tlf: 62 12 32 62 (Kundesenter Eidsiva)

Rosten kraftverk er offisielt åpnet

- Rosten er et moderne anlegg i fjell, som er bygget på tid og kost. Det er jo bare vakkert, sa olje- og energiminister Terje Søviknes da han foretok den offisielle åpningen av Rosten kraftverk i Sel kommune i Oppland i dag.


Endringssøknad for Rosten kraftverk

Oppland Energi ønsker å endre på enkelte elementer i ledningstraseen fra Rosten til Vågåmo som skal bygges i forbindelse med utbyggingen av Rosten kraftverk.


Tillatelse til bygging av kraftledning Rosten - Vågåmo

Oppland Energi AS har fått tillatelse til bygging av 132 kV kraftledning mellom Rosten og Vågåmo. Rosten kraftverk bidrar til å realisere ny fornybar kraftproduksjon og styrke kraftforsyningssikkerheten.


Skanska skal bygge Rosten

25. september 2014 signerte Eidsiva Vannkraft, på vegne av Oppland Energi, kontrakt med Skanska Norge på byggentreprisen for utbyggingen av Rosten kraftverk. Kontrakten er på 409 millioner kroner og omfatter alle bygningsmessige arbeider ved prosjektet.


Positiv investeringsbeslutning for Rosten

Pressemelding 03/14

E-CO Energi vedtok i går å gå inn for utbygging av Rosten kraftverk i Sel kommune. Tidligere har Eidsiva Energi gitt sin tilslutning til prosjektet. Dermed er alt klart for å starte byggingen av kraftverket. Anleggsstart planlegges i løpet av høsten 2014.


Konsesjon til kraftlinjen Rosten-Vågåmo

NVE har gitt konsesjon til ny 132 kV kraftledning fra Rosten kraftverk til Vågåmo i Sel og Vågå kommune. Kraftledningen er nødvendig for å få kraften fra Rosten kraftverk ut på kraftnettet.


Konsesjon til Rosten kraftverk

Regjeringen har ved kongen i statsråd i dag gitt konsesjon til Rosten kraftverk i Sel kommune. Kraftverket vil årlig produsere 185 GWh ren, fornybar kraft. Det tilsvarer energiforbruket til ca. 9 250 husstander.


NVE anbefaler bygging av Rosten kraftverk

NVE anbefaler Olje- og energidepartementet å gi Oppland Energi AS klonsesjon til å bygge Rosten kraftverk i Gudbrandsdalslågen i Sel kommune, i Oppland. Kraftverket vil ha en effekt på 80 MW og gi økt fornybar kraftproduksjon på ca 180 GWh, som tilsvarer strømforbruket til om lag 9000 boliger.


Folkemøte om bygging av Rosten kraftverk og ny kraftledning

NVE har mottatt søknad fra Oppland Energi AS om bygging av Rosten kraftverk og søknad om ny 132 kV kraftledning for tilkobling av kraftverket til Vågåmo transformatorstasjon. NVE arrangerer folkemøter om prosjektene i Sel samfunnshus onsdag 23. september kl 19.00 og i kommunestyresalen i Vågå torsdag 24. september kl 19.00. Møtet i Vågå vil fokusere på kraftledningen.


Konsesjonssøknad for Rosten kraftverk og 132 kV ledning Rosten-Vågåmo

Oppland Energi AS søkte i juni 2009 om konsesjon (tillatelse) til å bygge Rosten kraftverk i Gudbrandsdalslågen i Sel kommune. Kraftverket er beregnet til å gi ny kraftproduksjon på 205 GWh per år. Det vil spare miljøet for drøyt 100 000 tonn CO2-utslipp, eller utslippet til ca. 40 000 biler hvert år kraftverket er i drift.


Ja til Rosten

Mandag sa kommunestyret i Sel enstemmig ja til å utrede videre planene om utbygging av Rosten kraftverk ved kommunegrensa mellom Dovre og Sel. Utbyggingen kan gi strøm til 100 000 husstander.


Nytt kraftverk i Rosten meldt

Oppland Energi planlegger et kraftverk i Rosten i Sel kommune. Kraftverket vil gi en årlig kraftproduksjon på mellom 180 og 200 GWh. Det tilsvarer energiforbruket til ca. 10 000 husstander. Melding om byggingen av kraftverket er nå oversendt NVE.Rosten kraftverk

På vegne av Oppland Energi AS og AS Eidefoss bygger Eidsiva Vannkraft AS Rosten kraftverk i Sel kommune i Oppland. Arbeidet startet i oktober 2014 og anlegget sto ferdig våren 2018. Den offisielle åpningen fant sted i august 2018. Prosjektet hadde en total kostnadsramme på 873 millioner kroner.

 

Kraftverket vil få en årlig kraftproduksjon på ca 192 GWh, som tilsvarer energiforbruket til ca. 9 600 husstander.

 

Last ned:

Nettkamera Rosten

Nå kan du følge utbyggingen av Rosten kraftverk via nettkamera (web-camera).